Home           I            Beleggingstips           I             OptiestrategieŽn         I         Archief           I           Links

 

   home - beleggingstips

 

De wereld economie in 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wereldeconomie bevindt zich momenteel in de ergste recessie sinds decennia. Ik verwacht dat de zwakte minstens de komende kwartalen zal aanhouden, maar misschien dat vanaf midden dit jaar een bescheiden herstel optreedt. De VS, nog steeds de grootste economie, zal als eerste moeten herstellen, gevolgd door AziŽ, terwijl Euroland naar verwachting zal achterblijven.

   

 

ē VS: De economie blijft gedurende het eerste kwartaal weliswaar in een recessie, maar het momentum wordt milder ten opzichte van de uitzonderlijk scherpe daling in het laatste kwartaal van 2008. Een fiscale stimulans in 2009 gecombineerd met een flinke stijging van de reŽle inkomens als gevolg van dalende energieprijzen, zal bijdragen tot het in gang zetten van het herstel. Dit zal niettemin relatief gematigd zijn door deleveraging (een versnelde afbouw van reusachtige posities die zijn opgebouwd met geleend geld) in de financiŽle sector, dalende binnenlandse prijzen en de voorlopig blijvende groeiende werkloosheid in 2009. Ik verwacht niet dat de werkloosheid, die rond de 9% zal toppen, zal stabiliseren vůůr begin 2010. Daar komt bij dat de inflatie over zijn hoogtepunt heen is en het risico op deflatie stijgt, maar deze zal beperkt blijven als gevolg van een agressief monetair beleid. De Fed zal de rente gedurende het hele jaar 2009 op bijna nul houden en een beleid voeren van verhoogde ďquantitative easingĒ (geldpersen laten draaien). Traditioneel gebeurt dit wanneer de centrale bank overheidsobligaties opkoopt en voor de tegenwaarde ervan bankbiljetten uitgeeft, maar met de huidige crisis kan dit bijdrukken een zeer grote vlucht nemen.


ē Europa: De economie zakt in een diepe recessie, die zal duren tot minstens medio 2009. Strengere financiŽle voorwaarden en grotere onzekerheden zullen de vraag in zowel de binnenlandse economie als op de exportmarkten doen afnemen. Tegen de zomer van 2009 kan het ergste voorbij zijn als gevolg van een toename van de vraag door afgenomen inflatie en een opleving van de Amerikaanse economie. Bovendien zal door marktwerking en nieuw fiscaal beleid - hoewel veel details nog moeten worden gemaakt - de vraag verder stimuleren. Het herstel zal naar verwachting langzaam en geleidelijk zijn en tot in 2010 beneden gemiddeld. Veel hangt af van hoe de financiŽle crisis zich verder ontvouwt en welke risicoís nog op de loer liggen. De druk op de ECB om lagere renten blijft in de eerste maanden van 2009 bestaan. Zelfs als de ECB van mening is dat een rentevoet onder de 2% pijnlijk is, geloof ik dat de zwakke economie deze keer de ECB zal dwingen om de refi-rente tot 1,5% te verlagen.

ē Japan: De Japanse economie is in de tweede helft van 2008 sterk verzwakt als gevolg van afnemende export en corporate investments. Door fiscale versoepeling en lagere inflatie probeert men een verdere economische verzwakking in 2009 te voorkomen. De economie zal echter nauwelijks groeien in het eerste halfjaar van 2009 en voor het GDP zijn er vooral neerwaartse risico's. In de tweede helft van 2009 zal de economie licht gaan herstellen door de geleidelijk herstellende wereldeconomie. Deflatie angsten kunnen opnieuw ontstaan als de inflatie in 2009 weer daalt.. De Japanse Centrale Bank zou de rente verder kunnen versoepelen van 0,1% naar 0,0% en rechtstreeks staatsobligaties en bedrijfsschulden kunnen aankopen.

ē Opkomende Markten: De vooruitzichten voor de groei van opkomende markten verslechterde in 2008 door wereldwijde deleveraging. Voor Oost-Europa en Centraal-AziŽ ben ik zeer pessimistisch wat betreft de groeivooruitzichten omdat in deze regioís de onevenwichtigheden het grootst zijn en de roep om groei in besparing en vermindering van uitgaven het sterkst. Een nulgroei in 2009 is het beste scenario voor deze gebieden. De economieŽn in Latijns Amerika hebben last van de prijsdalingen in grondstoffen en de krimpende groei in de VS, terwijl AziŽ juist zou moeten groeien door de lage grondstoffenprijzen en overschot van buitenlandse saldi. Maar ook in AziŽ zal de groei vertragen doordat de industriŽle productie te lijden heeft van lagere uitvoer.

Tegen het eind van 2009 is  er een redelijke kans op een herstel. Goed nieuws voor de opkomende markten is dat de inflatie snel daalt, waardoor de deur open staat voor meer agressieve monetaire versoepeling, maar ook zwakkere valuta's - voornamelijk in Oost-Europa en Centraal-AziŽ.

 


 

 

COPYRIGHT © eengoedebelegging 2006