Home           I            Beleggingstips           I             Optiestrategieën         I         Archief           I           Links

 

 

 

 

 

 

 

 

Swingtraden, een Beleggingstrategie; iets voor u?

 

Swingtraden: een swingtrader zoekt naar korte termijn mogelijkheden om long te gaan op betrekkelijk lage niveaus en om short te gaan op betrekkelijk hoge niveaus in de verwachting dat hij de posities binnen een of enkele dagen kan sluiten. Swingtraders houden een langere horizon aan dan daytraders, maar zij vermijden het om een positie langer dan een à twee weken open te houden.

 

   

 

Swingtraders vertrouwen op de natuurlijke bewegingen van de aandelenmarkt van eb naar vloed en omgekeerd. Aandelenprijzen bewegen niet in een rechte lijn. Een stijgende beweging zal gepaard gaan met een pauze of een terugvallen van de prijs om daarna naar een nieuwe hoogte te stijgen. Iedere keer als een aandeel vanuit zijn stijgende trend terugvalt, wacht de swingtrader op het moment dat de stijgende lijn weer wordt opgepakt om op dat moment long te gaan. Eenzelfde scenario volgt hij bij aandelen die in een dalende trend verkeren.

De meeste swingtrading systemen houden rekening met zowel een bullishe - als bearische verwachting, terwijl ze bovendien de trader de mogelijkheid bieden zijn trades te wijzigen als de marktomstandigheden daartoe aanleiding geven. Dit helpt om een “getrade” portefeuille te beschermen tegen verliezen die kunnen ontstaan als de hele markttrend zich wijzigt.

Marktrend wijzigingen kunnen het gevolg zijn van uitspraken van invloedrijke personen en instellingen zoals van de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (FED), de Amerikaanse president, de voorzitter van de Europese centrale bank, de G7, grote mondiale banken, invloedrijke mensen als Warren Buffet, invloedrijke media, cijfers over het consumentenvertrouwen, over de huizenverkoop en bedrijfsinvesteringen enz.

Een voorzichtige swingtrader zal stop-loss-orders benutten om iedere trade te beschermen tegen een aanzienlijk verlies. Een intelligent trading systeem zal tevens een vooraf gedefinieerde profitstop markeren.

Een profitstop eindigt de trade op het moment dat het aandeel een vooraf ingesteld prijsniveau heeft bereikt. Andere traders houden hun posities aan zolang de trend voortduurt om zo hun winsten te maximaliseren. Een zichzelf aanpassende stoploss wordt dan gebruikt om de trade pas te stoppen op het moment dat een omgekeerde beweging inzet.

Het concept achter swingtraden is eenvoudig, maar het is niet makkelijk uit te voeren. Het belangrijkste verschil tussen succesvolle traders en traders die voortdurend verliezen is het gebruik van een gedegen money management systeem. Jammer genoeg falen de meeste traders in het ontwikkelen van een degelijk swingtrading plan of het toepassen daarvan.

Degelijke money management principes zorgen aan de ene kant voor het limiteren van verliezen bij trades die verkeerd gaan terwijl zij aan de andere kant rekening houden met  winstgevende trades. De winstgevende trades moeten regelmatig voldoende winsten genereren om eventuele verliezen te overtreffen. Immers, als deze verliezen niet beheersbaar zijn, zullen ze juist de winsten overtreffen.

Swingtraden kan effectief zijn als deze wordt toegepast op basis van parttime, waarbij de trader daarnaast een reguliere baan heeft. Met beredeneerde geconditioneerde orders die gebruikt worden door de meeste online brokers, is het niet nodig je bij iedere koerstik bezorgd te maken. Een stoploss order zal een trade afstoppen om verlies te limiteren terwijl een simultaan geplaatste order de winsten van je winnende posities zal binnenhalen. Gebruik maken van een zgn. “one cancels the other order” ofwel een OCO (hierbij zijn twee orders met elkaar verbonden, waarbij de een automatisch vervalt als de andere wordt uitgevoerd), negeert de niet uitgevoerde order terwijl de gepaarde order wordt uitgevoerd.

Met een bescheiden investering kunnen de meeste mensen zich snel de regels van het swingtraden eigen maken. De beloning daarvoor is een veel duurzamere groei van vermogen dan een traditionele “buy and hold” investering ooit kan bieden.

 

 Terug naar vorige pagina

 

 


 

 

COPYRIGHT © eengoedebelegging 2006