Home           I            Beleggingstips           I             Optiestrategieën         I         Archief           I           Links

 

 

 

 

 

 

 

 

Sir John Templeton en zijn 10 beleggingsprincipes

 

Sir John Templeton, grondlegger van de Templeton-organisatie, wordt beschouwd als een van de meest ervaren en gerespecteerde beleggers ter wereld. Forbes Magazine heeft hem omschreven als "de vader van de wereldwijde beleggingsstrategie" en "een van de meest succesvolle vermogensbeheerders uit de geschiedenis".  Sir John Templeton is gepensioneerd en is niet meer betrokken bij de beleggingsbeslissingen van de organisatie die hij heeft opgericht. De fondsbeheerders van Templeton werken nog steeds volgens de beleggingsprincipes die hij heeft opgesteld. Momenteel heeft de Franklin Templeton Group wereldwijd drie en een half miljoen aandeelhouders en een beheerd vermogen van ca. 135 miljard dollar.  Zijn principes zijn van blijvende waarde.

 

   

 

1.  Beleg met het oog op rendement.

      De ware doelstelling voor elke lange termijn belegging is een

      maximaal totaal beleggingsrendemen na belastingen.

 

 2.  Sta open voor vernieuwing.

      Houd nooit vast aan een bepaald type vermogen of een bepaalde

      selectiemethode. Probeer flexibel, onbevooroordeeld en sceptisch

      te blijven. Topresultaten op lange termijn worden alleen behaald

      door over te schakelen van populaire naar impopulaire aandelen

      bij uw keuze en door uw selectiemethoden te wijzigen.

 

 3.  Doe nooit met de massa mee.

      Indien u dezelfde waarden koopt als anderen, behaalt u dezelfde

      resultaten als anderen. Buitengewone prestaties zijn alleen

      mogelijk door anders te beleggen dan de massa doet.

      Kopen wanneer anderen vertwijfeld verkopen en verkopen wanneer

      anderen gretig kopen vereist de grootst mogelijke zelfbeheersing

      en levert de grootste beloning op.

 

 4.  Alles is in beweging.

      Bear markets zijn altijd tijdelijk. Bull markets ook.

      Aandelenkoersen stijgen doorgaans één tot twaalf maanden vóór

      het dieptepunt van de conjunctuurcyclus en vice versa.

      Als een bepaalde bedrijfstak of type aandeel in trek raakt bij

      beleggers, zal die populariteit altijd van tijdelijke aard blijken te zijn.

      En wanneer de populariteit is weggeëbd, kan het jaren duren voordat

      ze terugkomt.

 

  5. Vermijd wat in trek is.

      Wanneer een bepaalde methode voor het selcteren van aandelen

      populair wordt, schakel dan over op impopulaire methoden.

      Te veel beleggers kunnen elk selectiemethode of iedere formule voor

      markttiming doen mislukken.

 

  6.  Leer van uw fouten.

       De woorden "ditmaal is het anders" behoren tot de vier meest

       kostbare uit de geschiedenis van de beurs.

 

  7.  Koop in tijden van pessimisme.

       Stijgende markten worden geboren uit pessimisme, gedijen op

       scepsis, worden volwassen door optimisme en gaan ten onder

       aan euforie.

       De tijd waarin pessimisme zijn hoogtepunt bereikt, is de beste

       tijd om te kopen en de tijd waarin het optimisme zijn hoogtepunt

       bereikt, is de beste tijd om te verkopen.

 

  8.  Spoor waardevolle aandelen en koopjes op.

       Teveel beleggers concentreren zich op vooruitzichten en trends.

       Daarom is er meer winst te behalen door de aandacht te richten

       op waarde.

       Op de aandelenmarkt kunnen alleen 'koopjes' worden verkregen

       door te beleggen in datgene wat de meeste beleggers verkopen.

 

  9.  Zoek wereldwijd.

       Om te voorkomen dat op het verkeerde moment alles op één kaart

       wordt gezet, zou elke belegger zijn investeringen moeten spreiden.

       Wie over de hele wereld zoekt, zal meer en betere 'koopjes'

       aantreffen dan degene die zich tot slechts één land beperkt.

       Bijkomend voordeel is een veilige sprijding.

 

 10.  Niemand kan alles weten.

        Een belegger die over alle antwoorden denkt te beschikken,

        heeft zelfs de vragen niet begrepen.

 

 

 Terug naar vorige pagina

 

 


 

 

COPYRIGHT © eengoedebelegging 2006