Home           I            Beleggingstips           I             Optiestrategieën         I         Archief           I           Links

 

 

   

 

   

   

   

   

   

   

   

 

  

       

 

 

                  

             

 

   Per 19 juni 2007 heeft Euronext optiestrategie indices op de AEX index en de CAC index geďntroduceerd. Voor meer info klikt u naar deze site.

 

Opties zijn niet meer weg te denken in de huidige beleggerswereld. De ontwikkelingen gaan bij opties sneller dan bij aandelen. Optiebeleggers dienen zich bewust te zijn van de risico's bij opties. Tegenover de grote mogelijkheden om winst te maken bij een juiste marktvisie staan exact even grote risico's om verlies te lijden bij een foutieve visie.

Beginners raden wij aan om zich eerst te verdiepen in de beginselen van optie beleggen.

 

   

 

 

 

Optiestrategieën .

Naast de bovenstaande optie-constructies bestaan er nog meer uitgebreide en zeer interessante strategieën waar een belegger met een bepaalde visie gebruik van kan maken.

In Optiestrategieën (1) is de call spread (= de call price spread) besproken, maar een variant daarop is de call time spread. Natuurlijk bestaat dan ook zijn tegenhanger de put time spread. Er zijn nog meerdere combinaties mogelijk, bijv. een call price spread in combinatie met een short put. Deze wordt toegepast indien een belegger slechts een beperkte stijging van het onderliggende aandeel verwacht, maar zeker geen daling. Andere interessante constructies kan men toepassen met de butterfly en de condor.  

                                                                                                                                                     

 

 

Call Time Spread.

 

Dit is een combinatie van een long call en een short call met dezelfde uitoefenprijs, maar met een andere looptijd. Indien u weinig beweging van de onderliggende waarde verwacht dan kunt u met deze opzet profiteren van het wegsmelten van de verwachtingswaarde. U kiest de spread dan zodanig dat de verwachtingswaarde sneller wegsmelt voor de short positie dan voor de long positie. U kunt met deze spread ook uw investering in de long positie beperken.

Uw maximale winst is onbeperkt, het maximale verlies blijft beperkt tot uw investering.

 

Een voorbeeld:

U koopt een call januari volgend jaar op uitoefenprijs 60 en u schrijft een call oktober dit jaar ook op 60. Voor de long call betaalt u aan premie € 5,50 en voor de short call ontvangt u een premie van € 4,-. Per saldo betaalt u dus € 1,50. Hierbij is de koers van het onderliggende aandeel € 57,60.

Na het innemen van deze positie zijn er een aantal mogelijkheden.

 

1. De koers van het aandeel blijft rond het niveau van € 57,- en op de expiratiedatum loopt de short call oktober 60 waardeloos af. De premie van de januari long call zal ook in waarde zijn gedaald, immers de afloopdatum is dichterbij gekomen. Stel dat de koers van de long call januari 60 is gedaald tot € 3,50. Bij verkoop kan dan een winst worden gerealiseerd van € 2,- (€ 3,50 - € 1,50).  Uw winst op de expiratiedatum in oktober is in dit geval 133,3%.                                              

De long call heeft echter nog een looptijd van 3 maanden en daarmee nog winstpotentie mits het aandeel na oktober stijgt boven koers 60.

 

Na de expiratie in oktober kunnen zich 2 situaties voordoen.

 

2. De koers van het aandeel is gedaald op de afloopdatum van de short call oktober 60. De winst is dan gereduceerd of nihil omdat de short call weliswaar waardeloos afloopt maar ook de premie van de long call is gedaald, mogelijk onder het niveau van de investering van € 1,50. Uw maximale verlies is derhalve 100%. De long call heeft ook nu natuurlijk nog wel een looptijd van 3 maanden.

 

3. De koers van het aandeel stijgt flink boven € 60,- uit. De spread zal dan geen of weinig winst opleveren omdat beide calls ongeveer evenveel stijgen. Tenzij de stijging zich pas voordoet na de expiratiedatum in oktober. De short call loopt dan waardeloos af terwijl u winst maakt in de long call januari. In deze spread is uw maximale verlies € 150,- en is uw maximale winst onbeperkt  indien de waarde van het onderliggende aandeel na oktober boven € 60,- noteert.                                                                                                                                          

                                                                                                                                                 terug naar boven

 

Put Time Spread.

 

Dit is een combinatie van een long put en een short put met dezelfde uitoefenprijs, maar met een andere looptijd. Hierbij gaat u uit van dezelfde verwachting als van de call time spread, dus van weinig beweging van de onderliggende waarde. Ook hier wordt de spread zodanig gekozen dat de verwachtingswaarde sneller wegsmelt voor de short positie dan voor de long positie. U kunt met deze spread ook uw investering in de long positie beperken.

Uw maximale winst is weliswaar beperkt, maar kan toch flink oplopen. Het maximale verlies blijft beperkt tot uw investering.

 

Een voorbeeld:

U koopt een put januari volgend jaar op uitoefenprijs 60 en u schrijft een put oktober dit jaar op 60.

Voor de long put betaalt u aan premie € 5,50 en voor de short put ontvangt u een premie van € 4,-. Per saldo betaalt u dus € 1,50. Hierbij is de koers van het onderliggende aandeel € 63,50.

Na het innemen van deze positie zijn er weer een aantal mogelijkheden.

 

1. De koers van het aandeel blijft rond het niveau van € 63,- en op de expiratiedatum loopt de short put oktober 60 waardeloos af. De premie van de januari long put zal ook in waarde zijn gedaald, immers de afloopdatum is dichterbij gekomen. Stel dat de koers van de long put januari 60 is gedaald tot € 3,50. Bij verkoop kan dan een winst worden gerealiseerd van € 2,- (€ 3,50 - € 1,50).  Uw winst op de expiratiedatum in oktober is in dit geval 133,3%.                                               

De long put heeft echter nog een looptijd van 3 maanden en daarmee nog winstpotentie mits het aandeel na oktober daalt onder koers 60.

Na de expiratie in oktober kunnen zich 2 situaties voordoen.

 

2. De koers van het aandeel is gestegen op de afloopdatum van de short put oktober 60. De winst is dan gereduceerd of nihil omdat de short put weliswaar waardeloos afloopt maar ook de premie van de long put is gedaald, mogelijk onder het niveau van de investering van € 1,50. Uw maximale verlies is derhalve 100%.

De long put heeft ook nu natuurlijk nog wel een looptijd van 3 maanden.

 

3. De koers van het aandeel daalt flink onder € 60,- uit. De spread zal dan geen of weinig winst opleveren omdat beide puts ongeveer evenveel stijgen. Tenzij de daling zich pas voordoet na de expiratiedatum in oktober. De short put loopt dan waardeloos af terwijl u winst maakt in de long put januari. In deze spread is uw maximale verlies € 150,- en is uw maximale winst beperkt, maar deze winst kan toch behoorlijk stijgen als het aandeel na oktober fors onder 60 noteert.                                                                     

                                                                                                                                                 terug naar boven

 

Call Price Spread in combinatie met een Short Put.

 

Indien uw visie zodanig is dat u slechts een beperkte stijging van een aandeel verwacht maar zeker geen daling, dan kunt u deze strategie toepassen.

De call (price) spread is al besproken in Optiestrategieën (1). In deze constructie gebruikt u daarbij ook een short put. Door de short put vergroot u de upside potentie van de call spread. De maximale winst is beperkt en hoewel u een premie van de put ontvangt kan het maximale verlies fors oplopen.

De maximale winst is niet in een percentage uit te drukken omdat u geen investering heeft gedaan; u heeft premie ontvangen.

 

Een voorbeeld:

U koopt een call 50 en schrijft een call 55, daarnaast schrijft u een put 55.

Voor de long call betaalt u € 3,- , voor de short call ontvangt u € 1,- en voor de short put ontvangt u € 2,75. Per saldo ontvangt u dus € 0,75. Na het innemen van deze positie zijn er een aantal mogelijkheden.

 

1. De koers van het aandeel eindigt op de afloopdatum boven de uitoefenprijs van de short call 55: beide calls zijn in the money en u verdient het verschil in uitoefenprijs minus uw investering voor de calls. In dit geval dus

€ 5,- - € 2,- = € 3,-.  Echter u heeft ook de premie van de short put ontvangen, uw totale winst bedraagt derhalve

€ 5,75.

Uw winst is in dit voorbeeld ruim 90% hoger dan de winst die u met uitsluitend een call price spread zou hebben behaald.

 

2. De koers van het aandeel eindigt op de afloopdatum onder de uitoefenprijs van de long call 50: beide calls zijn nu dus out of the money en lopen waardeloos af. De short put is daarentegen in the money en zal afhankelijk van de mate waarin de koers van het aandeel onder het break-even punt van € 49,25 is gedaald, een verlies opleveren. U verliest dus niet alleen uw investering maar zal ook de in waarde gedaalde aandelen moeten kopen tegen een koers van € 50,-.  Uw verlies kan dus fors méér bedragen dan het maximale verlies op uitsluitend een call spread.

 

3. De koers van het aandeel eindigt op de afloopdatum tussen de uitoefenprijzen van de long call 50 en de short put 50 enerzijds en de short call 55 anderzijds: u verdient nu het verschil tussen de uitoefenprijs van de long call 50 en de aandelenkoers plus de ontvangen premie van de short put.

In deze spread maakt u verlies indien de koers op de afloopdatum onder de € 49,25 staat, boven deze koers maakt u winst en u bereikt maximale winst bij een koers boven € 55,-.

                                                                                                                                                 terug naar boven

 

 

 

Voordat we verder gaan met de Butterfly kom ik nog even terug op de straddle en strangle zoals die in Optiestratgieën (1) is behandeld.

 

De Straddle is een combinatie van een long call en een long put (long straddle) of een combinatie van een short call en een short put (short straddle) met dezelfde looptijd en dezelfde uitoefenprijs.

 

De Strangle is een combinatie van een long call en een long put (long strangle) of een combinatie van een short call en een short put (short strangle) met dezelfde looptijd, maar met verschillende uitoefenprijzen. De uitoefenprijs van de put is hierbij lager dan die van de call.

 

Opent u een long straddle / - strangle met een open buy dan speculeert u op grote veranderingen in de koers van de onderliggende waarde, waarbij u niet weet welke richting die koers opgaat.   Indien de koers sterk daalt dan loopt de putoptie-premie op en loopt de calloptie-premie waardeloos af.  Stijgt de koers dan is het juist andersom.

 

Opent u een short straddle / - strangle dan blijft de winst beperkt tot de ontvangen premies, maar is het verlies onbeperkt.  Het lijkt mij voor beginnende optie-beleggers niet verstandig deze combinatie uit te voeren.

 

 

 

Long Butterfly.

 

Mits goed gekozen biedt een butterfly bij een risico van een kleine inleg een behoorlijk winstpotentieel.

De long butterfly bestaat uit een long straddle in combinatie met een short call met een hogere uitoefenprijs dan de long call en een short put met een lagere uitoefenprijs dan de long put.

We hebben in Optiestrategieën (1) gezien dat een long straddle bestaat uit een long call en een long put met dezelfde uitoefenprijs en dezelfde looptijd. Bij de long butterfly komt daar dus nog een short call en een short put bij.

De long butterfly past u toe als u een beperkte koersbeweging van de onderliggende waarde verwacht, waarbij u niet weet in welke richting de koers zich zal bewegen. Met de toegevoegde short call en short put beperkt u ook de investering in de long straddle.

Uw maximale winst is beperkt en het maximale verlies beperkt zich tot de investering.

 

Een voorbeeld:

Gelijktijdig koopt u een call oktober 160 en een put oktober 160. Daarnaast schrijft u de call oktober 190 en de put oktober 130.

Dus:

Short call okt. 190
 Long call okt. 160
 Long put okt.  160
Short put okt.  130

 

De koers van het onderliggende aandeel staat op € 160,-. Voor de long call betaalt u € 7,- en voor de long put

€ 6,-. Voor de short call ontvangt u € 4,- en voor de short put € 2,-. Uw totale investering komt uit op € 7,-. Na innemen van de posities is het van belang dat de koers van het aandeel op de expiratiedatum boven de € 167,- of onder de € 153,- (break-even punten) noteert om winst te kunnen maken.  Echter door de short call oktober 190 en de short put oktober 130 wordt uw maximale winst beperkt bij een koers van € 190,- aan de upside en bij een koers van € 130,- aan de downside. Uw maximale winst is  € 23,- (€ 30,- minus de investering van € 7,-) en uw maximale verlies is 100%.

                                                                                                                                                  terug naar boven

 

Short Butterfly.

 

De short butterfly bestaat uit een short straddle in combinatie met een long call met een hogere uitoefenprijs dan de short call en een long put met een lagere uitoefenprijs dan de short put.

We hebben in Optiestrategieën (1) gezien dat een short straddle bestaat uit een short call en een short put met dezelfde uitoefenprijs en dezelfde looptijd. Bij de short butterfly komt daar dus nog een long call en een long put bij.

Bij de short butterfly verwacht u weinig beweging van het onderliggende aandeel maar u wilt zowel aan de upside als aan de downside uw risico beperken. Bij deze constructie zijn zowel de maximale winst als het maximale verlies beperkt.

 

Een voorbeeld:

Gelijktijdig schrijft u de call oktober 160 en de put oktober 160. Daarnaast koopt u de call oktober 190 en de put oktober 130.

Dus:

Long call okt. 190
Short call okt. 160
Short put okt. 160
Long put okt. 130

 

De koers van het onderliggende aandeel staat op € 160,-. Voor de short call ontvangt u € 7,- en voor de short put € 6,-. Voor de long call betaalt u € 4,- en voor de long put € 2,-. U incasseert in totaal € 7,-. Na innemen van de posities is het van belang dat de koers van het aandeel op de expiratiedatum onder de € 167,- of boven de

€ 153,- (break-even punten) noteert om winst te kunnen maken.  Door de long call oktober 190 en de long put oktober 130 wordt uw maximale verlies beperkt bij een koers van € 190,- aan de upside en bij een koers van € 130,- aan de downside. Uw maximale winst is de ontvangen premie van € 7,- en uw maximale verlies is € 30,- minus € 7,- = € 23,-.

            

                                                                                                                                                terug naar boven

 

Meer Butterfly.

 

Naast bovengenoemde butterfly's bestaan er ook constructies die onder dezelfde naam functioneren. U verwacht ook hier een weinig variatie in de koers van de onderliggende waarde.

Hierbij schrijft u 2 gelijke calls en koopt u een call met een uitoefenprijs hieronder en u koopt een call met een uitoefenprijs erboven. Alle calls hebben dezelfde afloopdatum.

 

Voorbeeld: het aandeel Heineken noteert rond 35.

verkoop 2 calls Heineken mei 35   

koop 1 call Heineken mei 30

koop 1 call Heineken mei 40.

 

We nemen aan dat deze constructie u een kleine investering kost.

Op de afloopdatum in mei expireert Heineken op bijv. 37,50. U verdient dan met deze constructie 2,50 (2 x 2,50 verlies op de geschreven calls 35, maar 7,50 winst op de gekochte call 30).

 

 

Daarnaast kunt u een constructie opzetten waarbij u juist 2 gelijke calls koopt en 1 call schrijft met een uitoefenprijs hieronder en u een 2e call schrijft met een uitoefenprijs erboven. Ook hier hebben alle calls dezelfde afloopdatum.

Voorbeeld: de AEX staat in november op 397 en u:

koopt 2 calls jan. 400

schrijft 1 call jan. 385

schrijft 1 call jan. 415

 

Probeert u voor uzelf uit te rekenen wat deze constructie u oplevert bij de verschillende standen van de AEX op de expiratiedatum.

 

Hoe zou een constructie er uit zien als u uitgaat van puts in plaats van calls?

 

U ziet, het uitdenken van optieconstructies kan ver gaan. Ook gedurende de looptijd kunt u allerlei aanpassingen maken op lopende combinaties. Blijft u hierbij dicht bij de markt; let op winstwaarschuwingen, ex dividend gaan van het onderliggende aandeel, kwartaal- en jaarcijfers en ook de wereldpolitiek.

Handelen in opties kan een zeer plezierig tijdverdrijf zijn.

                                                                                                                                                  terug naar boven

 

De Condor (call optie).

 

Deze combinatie lijkt veel op de Butterfly. Ook hier geldt dat er geld te verdienen valt aan rustig bewegende koersen, waarbij het risico beperkt is tot een lage investering. Bij deze bespreking gaan we uit van de constructies genoemd onder "Meer Butterfly".

 

Het verschil met de Butterfly is dat bij de Butterfly de verkochte calls dezelfde uitoefenprijs hebben en bij de Condor niet. Hierbij liggen de uitoefenprijzen van de verkochte calls uit elkaar, waardoor men weliswaar minder voor de geschreven calls aan premie ontvangt, maar daarentegen wel meer vastigheid over de winst krijgt.

Een voorbeeld:

 

Gelijktijdig verkoopt u:

2 calls Heineken: 1 call Heineken mei 35; 1 call Heineken mei 37,50

 

Gelijktijdig koopt u:

2 calls Heineken: 1 call Heineken mei 30; 1 call Heineken mei 40

 

Indien het aandeel Heineken boven de 30 blijft noteren, dan hebt u winst. Bij een dalende koers onder de 30 lopen alle opties waardeloos af.

 

Expireert Heineken op bijv. 37,50 dan realiseert u een winst van € 5,- (1 x € 2,50 verlies op de geschreven call 35, maar € 7,50 winst op de gekochte call 30). U ziet het verschil met de Butterfly: een extra winstplateau van

€ 2,50.

Expireert Heineken op 40,- dan maakt u een winst van € 2,50 (1 x € 5,- verlies op de geschreven call 35 en 1 x

€ 2,50 verlies op de geschreven call 37,50, maar wel € 10,- winst op de gekochte call 30).

 

Ook met de Condor kunt u een constructie met puts opzetten.

                                                                                                                                                    terug naar boven

 

  © eengoedebelegging 2006