Home           I            Beleggingstips           I             OptiestrategieŽn         I         Archief           I           Links

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat je met opties NIET moet doen, een Handelsstrategie

 

 

Een handelsstrategie om grote verliezen met opties te voorkomen.

 

   

 

1. Gebruik een "altijd"-handelsstrategie.

Meer dan de helft van degenen die in opties handelen zijn zgn. "altijd" handelaars. "Ik schrijf altijd gedekt calls", "Ik lap (=verkoop) altijd straddles", of "Ik koop altijd lange, out-of-the-money calls." Dit soort "altijd"-strategien zie je ook terug in andere speculatieve markten. Wie kent niet het adagium: onroerend goed stijgt "altijd" in waarde?

 

Het probleem met het begrip "altijd" echter is dat dit slechts in twee gevallen geldt: de belastingdienst heeft altijd gelijk en je gaat altijd een keer dood. Meer in het algemeen kun je zeggen dat handelaren die "gedwongen" zijn om zgn. "altijd"-posities in te nemen - hetzij door (gebrek aan) intelligentie of karakter, of misschien door slechte wet- en regelgeving die het gebruik van opties in bijvoorbeeld een vermogens-portfolio limiteert tot slechts bepaalde strategien - maar beter weg kunnen blijven van opties.

 

Soms is een optie een goede koop of verkoop. Soms moet je lang kopen en kort verkopen, maar soms juist omgekeerd.

Handelen in opties zonder dat je de mogelijkheid en flexibiliteit hebt om verschillende optiestrategien te gebruiken die passen bij verschillende marktomstandigheden, zal je op de lange duur gewoon geld kosten.

 

2. Koop een computerprogramma, die je adviezen geeft.

Sommige optie-handelaren hebben een blind geloof in optie-modellen (bijv. Black & Scholes), of computer-software of in allebei. GeÔntimideerd door prachtige software en wiskundige analyse, voelen deze handelaren zich dom en stellen daarom maar  een groot vertrouwen in kwaliteiten van de software-makers. Alsof het maken van mooie software en wiskunde een garantie vormen voor het verdienen van geld met opties.

 

Het verlangen van een optiehandelaar naar een externe, almachtige, mystieke bron van wijsheid - het wiskunde/computer model - is niets anders dan de wens die de oude grieken al hadden om de toekomst de kunnen voorspellen door de ingewanden van dode vogeltjes te bestuderen of het orakel van Delphi te raadplegen.

 

Aan de andere kant zijn er diegenen die het prachtig vinden om met computers te spelen en over wiskundige problemen na te denken. Dat soort mensen besteedt veel tijd aan het praten en denken over vragen als: "Beschrijft de poisson-verdeling het prijs-gedrag van vreemde valuta beter of slechter dan de standaard normale verdeling?". Het gevolg hiervan is, dat als iemand al in staat zou zijn om deze vraag met zekerheid te beantwoorden, dit een uiterst belkangrijke doorbraak zou betekenen op het gebied van berekening van de juiste "theoretische" waarde. Maar de gebruikelijke foutmarges die in werkelijkheid in acht moeten worden genomen bij het schatten van de input variabelen van het optiemodel - denk hierbij met name aan de volatility Ė zorgen voor grotere verschillen in het "juiste" antwoord dan een aanname omtrent een kansverdeling. Dit soort vraagstukken zijn leuk en interessant om mee te spelen op congressen voor academici en op door beurzen gesponsorde symposia waar er geen echt geld op het spel staat. Maar in de optiehandel kost een naief geloof in computer/wiskunde modellen bijna altijd geld.

 

3. Schenk geen aandacht aan de theoretische waarde.

Deze regel staat in contrast met de vorige. Diegenen die deze regel propageren zijn werkelijk de dinosaurussen van de optiehandel.. Diegenen die er nog zijn aan institutionele zijde moeten wel in organisaties zitten, die zo groot zijn dat eenslechte performance met relatief kleine bedragen in opties niet veel uitmaakt, of zo incompetent zijn in het meten vanperformance dat  het jaren verborgen heeft kunnen blijven.

 

Optiehandelaren van dit soort zijn eigenlijk te beschouwen als aandelenhandelaren van het oude stempel die opties nog steeds beschouwen als een soort "kleine aandeeltjes". In hun handel laten zij zich leiden door wijsheden als: "koop alleen waarde en  verkoop alleen hoop" of "lange opties zijn niks" etc. Verder hoor je ze dingen zeggen als: "Toen ik met een computerprogramma handelde heeft me dat alleen maar geld gekost" (hetgeen weer duidt op een vroeger blind vertrouwen in de vorige regel!).

 

Gefrustreerd door de niet altijd even realistische aannames en beperkingen van optiemodellen, negeren deze handelaren het hele model maar. Dit gedrag kun je vergelijken met dat van een ingenieur die na zijn studie tot de ontdekking komt dat de wetten van Newton op het gebied van kracht en versnelling niet waar zijn en daarom geen uitkomst zouden bieden bij het bouwen van zijn volgende brug. In het vervolg zal zo'n ingenieur zijn ontwerpen baseren op "wat er wel ongeveer goed uitzietÖ.".

 

4. Doe aan riskmanagement met griekse letters.

Deze regel is een variant op regel 2 en heeft betrekking op de griekse letters delta, gamma, theta en kappa (vega in het echte optie-jargon). Deze letters staan voor de wiskundige relaties tussen de verschillende input-variabelen van het (B&S)-optie-model. Ze klinken wetenschappelijk en wekken de indruk van zekerheid en geavanceerdheid, maar tegelijkertijd ook van eenvoud, hetgeen impliceert dat het risico van een optie-portfolio teruggebracht kan worden tot simpele cijfers en eenheden.

 

Deze combinatie van schijnbare eenvoud en geavanceerdheid heeft vaak een zeer grote aantrekkingskracht op de hoofd-handelaar of manager van een groep handelaren, die weet dat de risico's die bij opties horen van een geheel andere orde zijn dan de risico's die horen bij handel in cash (v.v.), forwards en futures.

 

In praktijk echter zal alle professionele handel waar risico's slechts gemeten worden door delta's en gamma's op te tellen uitlopen op een regelrechte ramp, waar je op kunt wachten. Optie-risico's zijn multi-dimensionaal en niet twee-dimensionaal. Prijs van de onderliggende waarde, de (implied) volatility en de grootte van de positie dragen allemaal bij aan het risico en hebben allemaal met elkaar te maken. De zgn. 'Greeks' die het risico als twee-dimensionale weergeven zijn niet goed genoeg bij het inschatten en bewaken van risico's. De enige zinvolle aanpak is om voortdurend "what if" vragen de formuleren over mogelijke toekomstige gebeurtenissen, dat wil zeggen toekomstige combinaties van alle input-variabelen. Deze vragen moeten op regelmatige, systematische basis gesteld worden.

 

Het idee van risk-management door het formuleren van scenario's is niet nieuw of vooruitstrevend. Militaire strategen maken er al eeuwen gebruik van, evenals managers die scenario's voor de lange termijn schetsen en doorrekenen. Eenzelfde aanpak wordt met succes toegepast door sommige profesessionele optiehandelaren.

 

5. Baseer je analyse en beslissingen op de hoogte van de onderliggende waarde op expiratie.

Deze strategie wordt waarschijnlijk voornamelijk toegepast door de particuliere belegger. Ook onervaren professionele  handelaren beginnen soms met deze strategie, maar leren het meestal al snel af, gaan failliet of worden ontslagen.

 

Het is over het algemeen gemakkelijk om iemand die deze strategie toepast te herkennen. Hij zal termen gebruiken als "aantal gulden bescherming" en dingen zeggen als "geloof je echt dat koninklijke olie (RD) onder de 100 of boven de 120 zal staan op expiratie?".

 

De slimme professionele handelaar weet al lang dat het niet uitmaakt of waar het aandeel staat op expiratie. Wat telt is hoe hoog het aandeel morgen staat.

 

Het is verbazingwekkend dat er een niet-aflatende stroom handelaren lijkt te bestaan - voor de rest intelligende mensen - die in opties handelen met deze strategie als uitgangspunt.

 

6. Laat de volatility voorspelling over aan de markt.

Voorstanders van deze benadering vallen uiteen in 2 categorien. De eerste en meer onderlegde categorie bestaat uit verschillende aanhangers van de efficiente markt hypothese (EMH). Zij zijn van mening hoe hoog of laag opties ook in de markt geprijsd mogen zijn (m.a.w. hoe hoog of laag de implied volatility ook is), daar altijd een goede reden voor is.

 

Deze zienswijze vertoont zeer sterke overeenkomsten met een 14e eeuwse boer die meende dat God wel een goede reden moest hebben voor de plaag die de oogst vernield had.

 

De tweede en veruit grootste categorie bestaat uit mensen die te lui of te dom zijn om na te denken over de manier waarop de volatility die nu in de markt staat tot stand is gekomen.

 

Zowel de goed onderlegde eerste categorie als de niet nadenkende tweede categorie zal waarschijnlijk op de lange duur hetzelfde verliezen. Om voor de langere termijn in opties te handelen is een verstandige consistente benadering vereist ten aanzien van het begrip toekomstige volatility. Dit vereist dus ook een doordachte en kritische houding ten opzichte van de implied volatility.

 

7. Begin met opties zonder vooraf doelen, strategien en beslissings-variabelen bepaald te hebben.

Meestal wordt deze regel nageleefd door iemand die begint met opties en denkt dat met optiehandel het geld voor het oprapen ligt of gemakkelijk extra rendement te behalen valt.

 

Deze veronderstellingen leiden tot wat vrijblijvend gehannes met opties, waarbij vaak tegenstrijdige doelstellingen worden nagestreefd (bijvoorvbeeld een portfolio die de index denkt verslaan door alleen gedekt opties te schrijven), of waarbij een onduidelijke strategie zonder betekenis wordt nagestreefd (we gaan at-the-money opties gedekt schrijven), of waarbij potentieel rampzalige beslissings-variabelen worden gehanteerd (het te verwachten rendement van een transactie moet in ieder geval boven de 12% leggen).

 

Een aantal mensen zal uiteindelijk de tijd vinden om genoeg optiekennis op te doen; anderen zal dit niet lukken en zullen na verloop van tijd terugkeren naar waar ze in het verleden wel goede resultaten mee behaalden. Beide beslissingen kunnen juist zijn. Van beleggen met opties wordt je niet per definitie gelukkiger of rijker dan van beleggen in andere waarden, maar opties zijn een hele aparte tak van sport met hele bijzondere eigenschappen en mogelijkheden. Veel plezier en succes ermee!

 

 

 

 Terug naar vorige pagina

 

 


 

 

COPYRIGHT © eengoedebelegging 2006