Home           I            Beleggingstips           I             OptiestrategieŽn         I         Archief           I           Links

 

           

 

 

                                        HELP.......ONZE  ENERGIE  RAAKT  OP...   WAT  NU ??    (april 2007)

 

Iedereen weet het inmiddels: onze aardolie raakt langzaam maar zeker op en energie is veel duurder dan enkele jaren geleden. De makkelijk winbare aardoliereserves zullen over enkele jaren verdwenen zijn en de moeilijk winbare (synthetische) olie uit bijv. de oliehoudende teerzanden en steenkool kunnen de huidige behoefte rekken met 100 tot 150 jaar, maar zijn uiteindelijk ook eindig.

 

 

 

 

 

Het vergassen van kolen is overigens wel een milieuvriendelijke manier van het gebruik van kolen waarbij de CO2 ondergronds wordt opgeslagen. Er zijn vele schone alternatieven waar al vele jaren met veel te weinig geld naar gekeken wordt.

 

Zonne-energie en windenergie bijvoorbeeld worden NIET duurder. Op dit moment is het rendement nog laag, maar met voldoende financiŽle steun kan er veel meer onderzoek gedaan worden.  Mochten olieprijzen rond het huidige hoge niveau van 75 dollar blijven, dan zijn in de meeste van doorgerekende scenario's grote windparken wel winstgevend. De productie van zonnecellen voor zonne-energie is duur, maar met voldoende innovatie en financiele steun kunnen deze kosten omlaag gebracht worden.

 

Echter; machtige oliemaatschappijen en staatsoliemaatschappijen houden de ontwikkeling hiervan om redenen van geld (winst)  en macht tegen. Steeds meer landen die geen eigen reserves hebben worden in hun zucht naar energie afhankelijk van energierijke landen, die daarmee een machtig middel tot bijv. politieke chantage hebben. Voorbeelden hiervan zijn Rusland en Iran. Zijn de huidige (westerse) overheden te zwak, of zijn deze zelf te veel verweven in de energie-machtspolitiek om een lange-termijn-weg uit te stippelen met alternatieven? Of blijft de korte-termijn politiek van het eigen-partij-gewin de boventoon voeren?

 

Door een weifelend overheidsbeleid in de afgelopen decennia is er nog niets wezenlijks veranderd. In Denemarken formuleerde een sterke overheid duidelijke visies, stelde heldere spelregels op en zorgde voor een voorspelbare financiŽle ondersteuning. De Nederlandse overheid, zowel van linkse als rechtse signatuur, toonde zich bij herhaling een minder betrouwbare partner. Ze veranderde vaak van strategie en was grillig in haar subsidie- en belastingbeleid, met om de paar jaar het veranderen van subsidiestructuren.

 

De G8 (laatste bijeenkomst op 15/16 juli 2006 in St.Petersburg-Rusland) wil de komende 25 jaar 17 duizend miljard dollar investeren in de opsporing, winning en het transport van fossiele brandstoffen en de uitbouw van het kernenergievermogen. Het duurt duizenden jaren voordat het stralingsniveau van het afval dat vrijkomt bij kernenergie niet meer schadelijk is voor mens en dier. Ook het afval van fossiele brandstoffen vergt hoge investeringen om het milieu te ontzien. De G8 koerst nu dus juist af op het veiligstellen van de olieverslaving in de komende tientallen jaren.

 

Ook deze investeringen beogen slechts een tijdelijke oplossing. Kan dat geld niet beter besteedt worden aan een snellere ontwikkeling van alternatieven die blijvende energie voor vele eeuwen leveren, dus ook voor ons nageslacht? Hoe staat het met de ontwikkeling van kernfusie? Gaat hier wel voldoende geld naar toe?

 

Mijns inziens zullen we voorlopig nog jarenlang gebruik moeten maken van de huidige energiebronnen, echter de ontwikkeling van alternatieve energieverwekkers zal veel meer dan nu het geval is op de voorgrond moeten treden.

Landen als Zweden en Denemarken zijn inmiddels op de goede alternatieve weg. Laten deze landen een voorbeeld zijn voor anderen.

 

Veel onderzoekers gaan ervan uit dat op de lange termijn kernfusie gecombineerd met alternatieve energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, geothermische energie, en bio-energie de rol als energieleverancier voor de wereldeconomie van fossiele brandstoffen zal kunnen overnemen. Maar daar is politieke wil voor nodig. Overheden moeten dan nu beginnen met het stimuleren van de ontwikkeling hiervan, veel meer dan nu het geval is.

 

 

 

 

 

Beleggen in duurzame energie:

(update 19-07-2008)

 

 

Fondsen die beleggen in alternatieve energie en of aanverwante branches en in Nederland verkrijgbaar zijn,

 

De energiefondsen van BlackRock

De ASN bank

Ohra Milieutechnologie  

Ohra New Energy  

ASN Milieu & Waterfonds

 

Ook kunt u beleggen in duurzame obligaties:

 

Rabo Groen Obligaties

 

 

Buitenland:

 

Solarworld (Duitsland)

Q-Cell

Conergy

 

De serieuze belleger kan op Internet uiteraard veel meer vinden.

 

Zie ook: investering in duurzame energie

 

 

Hieronder vindt u sites die het energievraagstuk behandelen. Met deze kennis kunt u zich een mening vormen die u bijvoorbeeld in het stemhokje tot uiting kan brengen.

 

 

Energie ontwikkeling.

 

Gerelateerde artikelen:


 Voorspelling energieconsumptie tot 2025
       Van een constant verbruik vanaf het jaar 2000 is geen sprake.
 Wereld olieconsumptie tot 2025
       Ook voor olie geldt: Van een constant verbruik vanaf het jaar 2000 is geen sprake.
 Voorspelling steenkoolverbruik tot 2025
       Amerika, maar vooral ook China, verhogen de consumptie van steenkool aanzienlijk.
 Voorspelling kernenergie tot 2025
       In een wereld zonder fossiele brandstoffen zouden we de auto voorlopig moeten laten staan, maar zouden  

       we wel thuis achter het internet kunnen zitten.
 Misvattingen over energie
       Meer over waarom we afhankelijk blijven van olieimport en voorlopig niet zonder steenkool en kernenergie

       kunnen.
 ITER stappenplan tot rendabele kernfusie
       Nu investeren in nieuwe energie, pas na 2050 oogsten.
 BRIC-economieŽn worden machtiger dan G6
       Komst nieuwe economiŽn: BraziliŽ, Rusland, India en China, de vraag naar energie blijft stijgen.
 VN prognose wereldbevolking 2050
       Waarom de reserves eigenlijk nog kleiner zijn dan ze lijken.
 Voorspellingen CO2-emissie
       Waarom het misschien maar goed is dat de economische noodzaak zich aandient te investeren in

       duurzame, schone energiebronnen.
 Modelberekening reserves ertsen en fossiele brandstoffen
 

Olie en waterstof

 

China wacht energiebehoefte-explosie

 

Energie archief van NRC

 

Interview met Joost Van Roost, president-directeur van ExxonMobil Benelux

 

Peakoil.net

      website waar al het onderzoek naar de olie en gasvoorraden op de voet wordt gevolgd

 

Kernfusie, energiebron van de toekomst

 

Stichting Peakoil Nederland

 

Reacties (zonnestroomproducenten)

 

Duurzame Energie

 

Olie en de dynamiek van eindigheid

 

 

 

COPYRIGHT© eengoedebelegging.nl  2006.