Home           I            Beleggingstips           I             OptiestrategieŽn         I         Archief           I           Links

 

Dollarcrash of zachte landing?

 

06-07-2006

 

Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat de dollar nog steeds zijn huidige waarde heeft. De voortdurend stijgende tekorten in de VS op de lopende rekening van de  betalingsbalans (handels- en dienstenbalans) sinds de regering Reagan begin jaren 80 van de vorige eeuw, zouden het vertrouwen in de dollar moeten verminderen, echter deze blijft de laatste 2,5 jaar onveranderd rondom het niveau van 0,8 Ä. Zie de dollar grafiek van de afgelopen vijf jaar hier.

 

 

Was dit tekort ten tijde van Reagan nog 1% van het bbp (bruto binnenlands product), nu is dat opgelopen tot 7%. Ook het begrotingstekort neemt onverantwoorde hoogten aan. President Clinton behaalde in zijn periode nog een overschot, maar door de drastische uitgaven van de regering Bush is dit omgeslagen naar een tekort van 3% van het bbp nu. Omdat het buitenland en met name Japan en China, maar ook Europa deze tekorten al jarenlang dekken met de aanschaf van Amerikaans overheidspapier is de kapitaalrekening van de handelsbalans positief. Uiteindelijk financiert het buitenland dus de welvaart van de burgers in de VS. Zolang het renteverschil tussen de VS en Europa toeneemt, welk verschil door de laatste renteverhoging door de FED in de VS naar 2,3% is gebracht, blijft het voor Europeanen aantrekkelijk Amerikaans overheidspapier aan te schaffen. Dit geldt ook voor Japan en China. Zolang er vertrouwen in de dollar blijft, zolang kan de huidige situatie door blijven gaan. Echter, in die muur van vertrouwen komen de laatste tijd scheurtjes.

 

Ten eerste heeft de Federale Reserve (FED) aangegeven dat er een einde aan de renteverhogingen kan komen.

De economische situatie in de VS maakt het voor Ben Bernanke, als chef van de FED, het er niet makkelijk op. De economische groei is over haar top heen, getuige de dalende huizenmarkt en consumentenbestedingen. Daarnaast blijft de inflatie toenemen door o.a. de hoge energieprijzen en door het ongelimiteerd en voor de buitenwereld onbekend houden van bijdrukken van dollars t.b.v. het Plunge Protection Team (zie ook "GOUD EN INFLATIE" van 22 juni 2006 in het Archief). Feitelijk is de inflatie aanzienlijk hoger dan wat de regering Bush kwijt wil.  Indien de FED de economische groei voorrang geeft, dan komen er geen renteverhogingen meer. Verhoogt hij de rente om de inflatie de kop in te drukken dan kan dat drastische gevolgen hebben voor 's lands economie. Het ergste scenario is stagflatie, een economie die stagneert bij een oplopende inflatie.

 

Een dillemma dus voor Ben Bernanke. Hij hoopt dat een groeivertraging ook de druk op de (officiŽle) inflatie verminderd. Omdat zowel Japan als Europa nog maar aan het begin van enkele verhogende rentestappen staan tijdens de huidige economische opleving, zal het renteverschil tussen de VS en Europa / Japan kleiner worden en daardoor zal het minder aantrekkelijk worden om Amerikaans overheidspapier te kopen.

 

 

Ten tweede wordt de olie nog altijd in dollars betaald.

Er gaan geruchten dat de werkelijke reden van de Amerikaanse inval in Irak is omdat Hoessein van de dollar af wilde en de olie in een andere valuta betaald wilde zien. Indien dit werkelijk zou gebeuren, dus als de olierijke landen zouden besluiten om de dollar te verwisselen voor bijvoorbeeld de euro als betaalmiddel voor de olie, dan mag een stevige dollarcrash verwacht worden.

De wereld is echter nog teveel afhankelijk van de VS-economie en daarom zal dit zo'n vaart niet lopen. Uiteindelijk zal het erop aan komen of de wereld (de handelspartners van de VS) het vertrouwen in de dollar zal behouden of de dollar (lanzaam) vaarwel zegt. Indien de overheid van de VS besluit om serieus de tekorten aan te pakken, dan kan het tanende vertrouwen hersteld worden. Ik verwacht dat niet van de regering Bush, maar ik hoop wel dat zijn opvolger een gezondere kijk op de tekorten-situatie zal hebben.

 

Op middellange en lange termijn is de kans dat de dollar daalt in ieder geval aanzienlijk groter dan een stabiele dollar.

Hoe te handelen als belegger? Wat denkt u van goud ?

Terug naar Archief

 

  SPONSOR CATEGORIňN

 

 

  SPONSOR LINKS

 

COPYRIGHT © eengoedebelegging 2006.