Home           I            Beleggingstips           I             Optiestrategieën         I         Archief           I           Links

 

 

 

 

 

 

 

 

BELEGGINGSTIPS

Beleggersservices

Veel beleggers laten zich verleiden om deel te nemen in services die vele tientallen tot soms wel honderden percentages winst per trade beloven. Dit kan waar zijn, maar die vele beleggers vergeten maar al te vaak dat daar tegenover staat dat door de gigantische uitslagen (hefboom) een trade ook tot forse verliezen kan leiden.

   

Vooral beginnende beleggers met weinig vermogen treden toe tot deze diensten en moeten al na enkele verliesgevende trades  teleurgesteld afhaken. Waarom nemen deze beleggers niet rustig de tijd om vooraf te bepalen tot hoever hun verliezen mogen gaan totdat de nachtrust er onder gaat lijden? Als een service in haar advertentie aangeeft dat er bijv. in het afgelopen jaar 80% winst op haar trades zijn gemaakt zou de belegger kunnen vragen naar het overzicht van dat jaar en of dat percentage is behaald na aftrek van alle transactiekosten. Per wet is immers vastgelegd dat diensten in hun reclames de netto-opbrengsten behoren weer te geven. Gelukkig voldoen de meeste diensten hieraan.

Blijft over dat de belegger er van doordrongen moet zijn dat er altijd trades zijn, soms zelfs de eerste vier of vijf, die een, in verhouding tot het geïnvesteerde totaal bedrag waarmee de belegger het contract met de service aangaat, (groot) verlies kunnen geven. Hij moet daar zowel financieel als emotioneel tegen bestand zijn. Er bestaat geen enkele dienst die altijd winstgevende trades uitvoert. Veel services geven dan ook het minimum bedrag aan waarmee men met de service kan meedoen.

Inderdaad bestaan er services die vele honderden percentages in een bepaald jaar kunnen halen. Maar dit percentage werd dan behaald door misschien slechts 30% van alle trades terwijl de overige 70% verliesgevend waren. Meestal verliezen deze diensten vooral in het begin veel beleggers omdat die niet bestand zijn tegen de eerste verliezen. De fout ligt dan zeker niet bij de service, want die houdt zich uiteraard exact aan haar strategie met strakke stoplosses.

Voor deze beleggers is het verstandiger om eerst deel te nemen in een rustige service die dan weliswaar met veel minder hoge winsten komt, maar waarbij het risico ook veel lager ligt. Zij kunnen dan langzaam een vermogen opbouwen en na verloop van tijd een deel van dit vermogen “uitproberen” in een service die met veel hogere percentages reclameert en waarbij de risico’s navenant zijn.

Als u een beleggersservice afneemt, kijk dan vooral ook naar de beleggersvisie van die service en niet alleen maar naar het rendement!

 Terug naar vorige pagina

 

 

 


 

 

COPYRIGHT © eengoedebelegging 2006