Home           I            Beleggingstips           I             OptiestrategieŽn         I         Archief           I           Links

 

 

 

 

 

 

 

 

De Elliot-Wave Theorie

 

R.N. Elliot (een technischanalist) publiceerde in 1939 een serie artikelen waarin hij de bewegingen van aandelen vergeleek met verschijnselen in de natuur, waar de mens deel van uitmaakt. De theorie gaat uit van het zich steeds weer herhalen van vaste patronen in de natuur die ook in de aandelenmarkt terug te vinden zijn. De theorie is niet toepasbaar op individuele aandelen, maar op indexen, omdat de verwachtingspatronen zijn gebaseerd op het massagedrag van beleggers. Elliot baseerde zijn analyses op de zgn. Fibonacci-reeksen.

 

   

 

De door Leonardo Fibonacci da Pisa (wiskundige en filosoof in de 13e eeuw) beschreven sommatiecijferreeks beheerst alle natuurlijke groeiprocessen (inclusief de aandelenmarkten). Deze sommatiereeks wordt als volgt gevonden: Bij het getal 1 wordt 1 opgeteld, de som wordt 2. Bij deze 2 wordt het vorige getal (1) weer opgeteld, de som wordt 3. Bij deze 3 wordt het vorige getal (2) weer opgeteld, de som wordt 5. De sommatiereeks luidt dus:

 

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144.....enz.

 

Deze sommatie heeft wiskundige eigenschappen. De verhouding van elk getal tot het volgende getal is 61,8 : 100 en omgekeerd is de verhouding van elk getal tot het vorige getal 100 : 61,8. Vermenigvuldigt men de verhoudingsgetallen met elkaar, dus 0,618 x 1,618, dan is de uitkomst 1. Zowel de getallen zelf als de verhouding tussen de getallen (dus 0,618 en de reciproke 1,618) zijn van belang en komen ook regelmatig in de natuur voor.

 

Richard Elliot vond dat haussemarkten zich ontwikkelen in 5 golven, stijgende en dalende bewegingen, waarbij elke top hoger ligt dan de vorige. Golf 1 gaat omhoog, golf 2 naar beneden, golf 3 weer omhoog (top hoger dan bij golf 1) en golf 4 gaat weer omlaag. Tot slot gaat golf 5 weer omhoog. Golf 3 is meestal lang en dynamisch. Golf 4 beweegt zich ook vaak zijwaarts.  De golven 1, 3 en 5 worden impulsgolven genoemd. De golven 2 en 4 zijn correctiegolven.

Hierna volgt dan  een correctie die bestaat uit 3 golven (omlaag, omhoog, omlaag).

De totale cyclus bestaat dus uit 8 zich herhalende golven.

 

De niveaus van de toppen en bodems worden berekend uit de Fibonaccireeks.

Het herkennen van de golven is een moeilijke zaak. Er wordt weliswaar niet getwijfeld aan de belangrijkheid van deze theorie (eigenlijk techniek), maar de toepassing op de aandelenmarkten is zeker niet alledaags. Hoewel de theorie op zichzelf aan vaste objectieve regels beantwoordt is de toepasbaarheid subjectief en dus niet absoluut. Verschillende technische analisten kunnen met deze theorie in de hand tot verschillende conclusies komen.

 

Vooral de ontwikkeling van golf 5 is onvoorspelbaar, omdat deze zich soms nooit ontwikkelt en een andere keer overgaat in een onderverdeling van golven. De theorie is dus erg flexibel te interpreteren. Toen Elliot zijn methode gebruikte (dus met zijn interpretatie) heeft hij wťl een spectaculair record van juiste voorspellingen kunnen maken.

 

Een adviesdienst die gebruikt maakt van de Elliot Wave Theorie is de indexanalist.

 

 

 Terug naar vorige pagina

 

 


 

 

COPYRIGHT © eengoedebelegging 2006