Home           I            Beleggingstips           I             Optiestrategieën         I         Archief           I           Links

 

De Amerikaanse inflatie leugen

03-08-2007

 

De voorzitter van de FED (Federal Reserve) Ben Bernanke wees onlangs in zijn halfjaarlijks rapport aan het Congres erop dat de inflatiedruk verminderde en dat de vooruitzichten op korte termijn goed waren. Hij merkte ook op dat de inflatie één van de belangrijkste factoren is waarbij de Federal Reserve een oogje dicht houdt aangezien inflatie de economie in menig opzicht beïnvloedt.

 

Luisterend naar Bernanke, zou je bijna geloven dat de overheid zeer afkerig staat tegenover inflatie en alles op alles zet om inflatie onder controle te krijgen. Niets is echter minder waar! De Amerikaanse overheid (en natuurlijk alle overheden) houdt maar al te graag vast aan wat ze een redelijke inflatieniveau noemt. Dat is al zo sinds 1913 toen de Federal Reserve controle kreeg over de Amerikaanse deviezen.
Er zijn twee redenen waarom de VS-overheid een bepaalde hoeveelheid inflatie wil handhaven en dat zal ik hieronder uitleggen, maar eerst zal ik het woord inflatie nauwkeuriger definiëren.

Als u iemand op straat vraagt wat inflatie is, dan zal hij of zij u vertellen dat het een verhoging van de prijzen betekend. Dat is slechts gedeeltelijk waar. Veel eerder betekent inflatie a) een toename van de hoeveelheid geld dat in omloop is en b) een vermindering in koopkracht. De consument ziet echter alleen maar prijsstijgingen.

De VS hebben sinds 1913 een monetaire inflatie gehad maar het tempo van inflatie heeft momentum gekregen sinds Richard Nixon in 1971 de dollarkoppeling aan de goudstandaard verbrak. Vanaf dat moment had de dollar geen enkele rugdekking meer. De Amerikaanse overheid bleef echter de dollar volledige vertrouwen.

Waarom moedigt de VS-overheid de inflatie aan? Ten eerste is inflatie een verborgen belasting. Het verdeelt rijkdom opnieuw. Hoe meer de prijzen stijgen hoe meer de lonen stijgen en hoe meer geld de overheid in de vorm van belastingen binnen haalt. Wat de burger zich niet realiseert is dat het langzaam in de tijd gebeurt. Op een dag wordt hij wakker en hij verwondert zich erover dat hij meer geld heeft dan ooit en toch lijkt hij er financieel niet op vooruit te gaan. Het antwoord is inflatie.

De FED zegt deflatie te verafschuwen. Alles moet in het werk worden gesteld om dat te voorkomen. In feite verbinden zij het woord deflatie graag met depressie, zelfs al hebben beiden niets met elkaar te maken. Niemand wil een depressie en ook geen deflatie. Maar het is in feite juist deflatie dat u rijk maakt. U doet dan niets anders dan met plezier uw spaargeld op een laag (of geen) renderende spaarrekening te zetten.

 

Tijdens de depressie van de jaren ’30 in de vorige eeuw toen de prijzen daalden en de vraag naar niet-essentiële producten afnam, was contant geld “koning” en degenen die gespaard hadden kochten bezittingen voor een “appel en een ei”. Het geld werd immers méér waard.

U denkt natuurlijk dat sparen een goede gewoonte is. Immers, dat is wat uw ouders u altijd vertelden, maar de overheid wil juist dat u geld uitgeeft. Hoe meer u besteedt, hoe beter dat is voor de economie en hoe meer geld de overheid incasseert.
De tweede reden waarom de overheden inflatie wensen is omdat het hen toestaat om hun schulden in de toekomst te betalen met geld dat dan veel minder waard is. Stel u voor dat u de overheid bent en u controleert het drukken van geld. Stel u vervolgens voor dat u de huur van de woning moet betalen, maar u hebt geen geld om de betaling te verrichten. Wat doet u? Eenvoudig, looppas naar beneden en druk wat meer geld. Dat zou toch te gek zijn nietwaar? Het enige probleem is dat het onwettig is en u zult voor lange tijd het gevang ingaan. Zelfs als het wettelijk was zou uiteindelijk niemand uw geld goedkeuren omdat het geen intrinsieke waarde heeft; de gouddekking is immers verbroken. Dat is het lot van de dollar heden ten dage in de wereld. In de nabije toekomst zullen de handelspartners van de VS stoppen met de acceptatie van dollars voor betaling van de VS-schulden omdat deze steeds minder waard wordt.


                                                                  

Terug naar Archief

 

 

  SPONSOR CATEGORIËN
 

 

 
  SPONSOR LINKS

 

COPYRIGHT © eengoedebelegging 2006.